Giới thiệu về giảng sư


Đôi nét về những giảng sư tại Khóa tu mùa hè

Những điều đặc biệt không thể thiếu và có ý nghĩa quan trọng trong mỗi khoá tu tại chùa Bái Đính là những bài thuyết giảng sâu sắc mà giản dị về “Tứ ân”, về “lòng biết ơn”, về "tình yêu thương"… từ những Quý Thầy đến với các khóa sinh. ...